Publikace
Publikace

ČASOPIS SOFIE, ESPRIT BOHEMIA s.r.o.

Poporodní bouře - matka v poporodní depresi si během poradenského procesu uvědomí své životní hodnoty, naučí se uvést do rovnováhy mateřské povinnosti s činnostmi, které ji těší a přeje si jim věnovat. Stane se milující a spokojenou matkou a ženou - červenec 2013

 

Nová kapitola - poradenská psychoterapie pomáhá emocionálně se oprostit od rozchodu a znovu začít spokojeně žít - září 2013


WEBOVÝ PORTÁL Prima Žena cz - www.primazena.cz

Láska mění ženskou duši - životní příběh třicátnice, které v průběhu poradenství láska proměnila duši - srpen 2013.

Mohla by být na titulních stránkách lifestylových časopisů jako reklama na generaci dnešních úspěšných třicátnic. Tak jednosuše by se dal definovat první dojem, který jsme měla z Kláry.

Vztekle ze sebe začala chrlit proud nahromaděných křivd. "Můj návrh strategie firmy zaručeně přinese zlepšení pracovních podmínek, tak proč ho vedení odmítá?" Klára, jako manažerka středního managementu se usilovně snaží o změnu strategie dobře prosperující firmy. Ze strany vedení však zůstává jají strategie nepochopena. Jede na plný plyn, do práce dává všechno. Z vyprávění plného emocí je patrné, že svoji prací žije, paradoxně ji však nenaplňuje.

Ze své dlouholeté praxe vím, že pracovní nespokojenost je úzce spojená s životní nespokojeností.

Po desetiletém partnerském vztahu si Klára ujasnila, že pozice vůdce ji v partnerském vztahu nevyhovuje a přesto, že její partnet splňuje aspekty hodného partnera, podala návrh na rozvod. Partnerský vztah během osobního zrání partnerů vyčerpal svůj potenciál. Klára přišla do poradny čerstvě rozvedená.

Vnější snaha Kláry změnit strategii firmy je zástupným projevem vnitřní změny životní strategie. Klára do práce utíká sama před sebou a její úsilí je sebezničující. Pokud tento stav potrvá delší dobu, projeví se na fyzické a duševní stránce. Je nejvyšší čas na změnu.

Doporučila jsem Kláře "ubrat plyn" a věnovat se ve volném čase  činnostem, které ji dělají radost. Doposud žila s myšlenkou, že ona  má vždy pravdu a se vším si ví rady. Nechce věřit mým argumentům, že chce-li být úspěšná v práci, má ubrat na pracovním tempu a celkově se zklidnit.

Změna přístupu k sobě samé nenechala na sebe dlouho čekat. Po měsíční dovolené v Kyrgystánu se Klára vrátila odpočatá a zamilovaná. Láska mění ženskou duši. Za nedlouho následovala změna bydliště i práce, univerzitní manažerské studium a nakonec narození kouzelného chlapečka. Vzájemná milenecká fyzická přitažlivost, intimita a blízkost s přítelem přerostla v partnerskou lásku založenou na důvěře, toleranci a vzájemném respektu. Vdaná Klára září štěstím spokojené ženy. Své pracovní ambice však nezahodila. Pracuje z domova a má všechny předpoklady stát se vrcholovou manažerkou. Tajemství úspěšných vrcholových manažerek spočívá mimo jiné i ve volbě životního partnera a klidném rodinném zázemí.

Každá žena může být šťastná. S odbornou terapeutickou podporou si uvědomíte životní priority a způsob jak získat životní rovnováhu. Ženy!

Pokud máte duši aristokratky najděte si svého aristokrata, pokud jste duší šamanka, najděte si svého šamana!