Kdo jsem
Kdo jsem

Jmenuji se Edita Kleckerová.

Vystudovala jsem Pražskou psychoterapeutickou fakultu (www.viap.cz) a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mám ukončené úplné psychoterapeutické vzdělání v daseinsanalýze (teorie, sebezkušenostní výcvik, supervize).

Absolvovala jsem kurzy: psychologie pro každý den na FF UK, osobního rozvoje v Gestalt terapii, vnitřní dítě Akademické malířky Kamily Ženaté, Kominukace s klientem v poradenství, Jaké jsou mé kompetence a jak se dál profesně a osobnostně rozvíjet, Základní principy koučování, Standardy kvality sociálních služeb.

Mám zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých v neziskových organizacích poskytující sociální služby a s prací s dospívajícími. Jsem dlouholetá externí hodnotitelka projektu "Mapa základní školy" společnosti Scio s.r.o.. Projekt se zaměřuje na průzkum spokojenosti žáků, učitelů a rodičů se školou.

Psychoterapeutické poradenství poskytuji v Psychosomatickém centru v Praze 4, supervize v neziskových organizacích a ve školách.

Pracuji pod supervizním vedením supervizora ČIS Mgr. Jana Jakuba Zlámaného a Mgr. Barbory Novákové (www.baranovakova.cz)