Poradenství a psychoterapie
Poradenství a psychoterapie

Nabízím možnost podívat se na Vaši životní situaci z jiného úhlu pohledu. Pomohu Vám zjistit příčiny a souvislosti toho, co se Vám v životě odehrává. každý člověk má kapacitu a potenciál vyrovnat se s problémy. V průběhu poradenského procesu sami naleznete nové smysluplné cesty existence, které vedou ke spokojenějšímu životu. Při své poradenské práci vycházím z existenciální analýzy, kde nejdůležitější je porozumět jedinečnému způsobu prožívání a vnímání člověka.

V poradenství se zaměřuji na:

- krizové situace (v osobním a pracovním životě)

- objevení a rozvoj silných strábek osobnosti

- psychosomatické obtíže

- problematika partnerských a manželských vztahů

- poradenství pro rozvádějící se rodiče

- citové a osobnostní potíže dětí a dospívajících

- profesní poradenství dospívajících a dospělých

- nalézání cesty z depresí a podpora při těžké nemoci

- přijetí stárnutí, stáří, smrti

- znovuobjevování radosti, štěstí, naděje a lásky

- v případě potřeby zprostředkuji kontakt na jiné odborníky a instituce podle povahy problému (psycholog, psychiatrická péče)