Co můžete očekávat?
Co můžete očekávat?

• Krátké objednací termíny

• Diskrétnost a anonymitu (bez vedení zdravotní dokumentace pro pojišťovnu), mlčenlivost.

• Respekt a důvěru

• Empatii a porozumění

• Nadstandartní prostředí v centru Prahy

 

Vzhledem k tomu, že nejsem vázána smluvními vztahy s pojišťovnami, nevyžaduji žádné identifikační údaje.